lördag 21 januari 2012

3D-kort

"24
Upptäckte att jag hade 3D-ark i min samling. Detta kort är babuska och det var verkligen roligt att göra detta. I och med att 3D:n utmärker sig, anser jag att det är det som ska utmärka kortet - inte en massa detaljer runt omkring.